Het Carlton Ambassador vierde op 10 maart het feit dat het 10 jaar in de huidige formule opereert.
J. Schoon publiceerde in 2004 een boekje (ISBN 90-9018992-0) waaruit blijkt dat het Ambassador al in de 19nde eeuw als hotel functioneerde onder leiding van mevrouw Geertruida Vos, een dochter van de eigenaar van het beroemde hotel De Zalm in Gouda (een van de eerste hotels in Nederland), die huwde met de bouwer, Cornelis Krulder. De exploitatie zat toen samen met die van pensions op andere adressen in de ‘s-Gravenhaagse Pension Maatschappij. Zij had de treffende bijnaam Goudvosje gekregen. Tot 1973 was het pand in gebruik als hotel, laatstlijk onder leiding van een achterkleinzoon van Goudvosje, de heer Anton Krulder. Tussen 1973 en 1994 was het verhuurd en in gebruik met een woonbestemming voor voormalig psychiatrische patiënten van de Schroeder van der Kolkstichting. In 1994 verkocht hij het pand aan Hotel Management International dat in Nederland toen 4 Carltonhotels exploiteerde. Na een ingrijpende verbouwing van 15 maanden werd het in zijn huidige vorm als vijfde Nederlandse Carlton Hotel op 10 maart 1995 geopend.