De Leukste Hotels, - B&B's - Villa's en - Vakantiehuizen voor het Weekend!

De zin en onzin van het huidige (hotel) Classificatie-systeem

Weekendhotels worden vanaf heden – van overheids wege- ingepast in het nieuwe hotel Classificatie-systeem. Helaas is deze aanpak nogal rigide en gefocused op meetbare zaken als ‘heeft u een broekpers, lift of afsluitbare hangkast?’ Deze meetwijze van ‘hoe meer liften hoe meer sterren’ gaat voor bed en breakfast adressen natuurlijk niet op, hoe heeft dit zo ver kunnen komen? Een zoektocht op het internet leverde een artikel op van de voorzitter van Horeca Nederland maar veel wijzer ben ik daar niet van geworden. Kan iemand mij uitleggen wat hier mis is gegaan?

Vorige

Modemakers gaan in hotels

Volgende

Stavoren’s Stadeshuys

 1. Neem er even de tijd voor!

  De deelnemers van de Pronkkamer werden begin dit jaar door het bedrijfschap Horeca & Catering geinformeerd over net nieuwe Hotel Classificatie-systeem. Althans hen werd meegedeeld dat deelname aan het systeem verplicht is voor alle logies & Ontbijt adressen die 2 kamers met 5 bedden hebben. Deze verplichting geldt voor iedereen of je nu wel of niet bij de KvK staat ingeschreven of niet.

  Bij onze organisatie De Pronkkamer kwam dit bericht als een duveltje uit een doosje binnen. Wij vroegen ons af hoe en waarom wij tot deelename verplicht konden/zijn geworden. Onderzoek levert dan het volgende onthutsende beeld op.

  In 2002, zo is ons duidelijk geworden, liet het bedrijfschap Horeca & Catering weten dat zij, de tot op dat moment door hun verzorgde Benelux Hotel Classificatie niet langer wenste uit te voeren. De kosten voor de tot dan toe gehanteerde classificatie werden, zo is ons gebleken, betaald uit de algemene bijdrage aan het Bedrijfschap voor Horeca & Catering. Koninklijke Horeca Nederland, als vertegenwoordiger van een groot aantal Hotel(keten)s, was van mening dat de branche niet zonder classificatie-systeem kon en heeft toen het intitiatief genomen om een onderzoek te doen naar de behoefte bij de consument, ondernemers en reisorganisaties naar hotelclassificatie. Dit onderzoek, uitgevoerd bij ondernemers die lid zijn van Koninklijke Horeca Nederland, gaf als uitkomst dat er onder de aanbieders van logies & ontbijt een sterke behoefte aan één gezamenlijke classificatie zou bestaan. Opvallend is dat er uitsluitend onder de bij Koninklijke Horeca Nederland aangesloten leden is geinventariseerd. Het grote aantal ondernemers dat niet bij Koninklijke Horeca Nederland, dan wel bij het Horeca Gilde is aangesloten, hebben dus geen inbreng/ inspraak in het onderzoek gehad.

  Koninklijke Horeca Nederland heeft zich met het onderzoek opnieuw tot het bedrijfschap gewend en samen met de ANWB is toen de Adviesgroep Nederlandse Hotel-classificatie onder voorzitterschap van Mw. Annemarie Jorritsma opgericht. Een door de adviesgroep ingestelde werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Bedrijfschap, KHN, de ANWB en enkele ondernemers, werkte vervolgens het thans voorliggende nieuwe classificatie-systeem uit. Als uitvoerder van het systeem is opnieuw voor het Bedrijfsschap Horeca & Catering gekozen en om het te bekostigen is het in ieder geval verplicht gesteld aan alle logies & Ontbijt verstrekkers met 2 kamers/5 bedden. Er is dus geen sprake van een vrije deelname.

  Als stichting hebben wij zo onze vraagtekens bij dit classificatie-systeem én de opgelegde verplichting tot financieel bijdragen aan de bekostiging van het systeem?

  Zo hebben wij vragen over de wijze waarop de vele logies & ontbijtadressen in de sfeer van Bed & Breakfast bij de totstandkoming van de classificatie zijn betrokken?Ondanks vele naspeuringen onzerzijds hebben wij niet kunnen ontdekken wie er namens deze sector bij de voorbereiding betrokken is geweest!

  Is er geen wasbak op de kamer? Maar heeft de gast wel de beschikking over een luxe badkamer met Douche, bad, en toilet. Dan kom je niet in aanmerking voor 1 ster!

  De gast die boekt bij de B & B, is duidelijk niet op zoek naar zaken als de afmeting van de lobby, de aanwezigheid van een bar, etc. etc. Juist niet het hotel!

  Opvallend is de beslissing alle logies & ontbijtverstrekkers verplicht mee te laten betalen! Ons inziens is en blijft deelname aan een classificatie niet meer en niet minder dan een marketing instrument in handen van de onder-nemer. Onbegrijpelijk dus dat het Bedrijfsschap Horeca & Catering zich heeft laten overhalen het sysyteem verplicht op te leggen. In “92 is de muur omvergevallen. In 2004 presteerd het Bedrijfsschap Horeca & Catering het om een marketing instrument verplicht op te leggen.

  Het voert te ver om in deze reactie alle in’s en out’s te noemen rondom het nieuwe classificatiesysteem. Maar duidelijk is dat op inhoud er appelen met peren worden vergeleken én dat voor wat betreft de verplichte bijdrage het ons inziens zo is, dat de kleine ondernemer gebruikt wordt om een belangrijk gedeelte van de kosten rondom het systeem voor de Hotel(keten)s te financieren.

  Wij ontvangen graag reacties van collegaas die net als wij van mening zijn dat dit zo niet kan. Die zich willen aansluiten bij onze acties die we tot op dit moment richting de ANWB en Koninklijke Horeca Nederland hebben onder-nomen. Een en ander moet er wat ons betreft toe leiden dat de opgelegde deelname aan de hotelclassifficatie van tafel gaat.

  Ben van der Ham

 2. willem

  Tragisch!! Waarom moet het nu perse ingepast worden in het hotel classificatie-systeem ? Volgens mij gaat het daarmee al meteen goed fout.

  Het is appels met peren vergelijken, dan kan je nooit komen tot een zinvolle classificatie omdat je gaat meten met maten die in het hotelwezen zinvol zijn maar niet van belang voor weekendhotels c.q. de bed and breakfast-sector.

  De klant zoekt/verwacht daar immers hele andere zaken, een broekpers, lift of schoenenpoets machine kunnen zo in ene de hele sfeer uit de zaak halen.

  Kortom een parallel sterrensysteem gebaseerd op de waarden van een bed en breakfast lijkt me meer op zijn plaats. Waar 5 sterren staat voor een heel goed bed and breakfast. Misschien moeten we de sterren vervangen door ‘kussens’ (of tewel, wie verzint er een goed alternatief) !

 3. Het classificatiesysteem is niet alleen afkeurenswaardig omdat het verplicht is, maar ook omdat de criteria uit 1965 lijken te stammen. Zo moet men, om 3 sterren te krijgen, op iedere kamer een telefoon hebben. Toen ik vroeg waarom dit belangrijk is, omdat die iedereen wil telefoneren voorzien is van minstens 1 mobiele telefoon, het antwoord was dat de gast toch rechtstreeks met de receptie moet kunnen bellen. Dat ik opmerkte dat een B&B doorgaans geen constant bemande receptie heeft, maakte weinig indruk op de controleur. Ook wilde hij dat ik glasgordijntjes voor mijn rustieke stalraampjes hing, omdat anders ‘bekende Nederlanders’ die bij mij zouden verblijven, herkend zouden kunnen worden als ze voor het raampje zitten. Enzovoort. Wij hebben hier m.i. te maken met werkverschaffing. Mijn oplossing:ik heb geopteerd voor nul sterren. Mijn gasten weten mij zonder al deze onzin ook wel te vinden!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén